In de Oostvaardersplassen wordt de waterstand drie jaar lang drastisch verlaagd om het rietmoeras te laten herstellen. Om het aanwezige karperbestand – de vissoort die daar het meest voorkomt – te mogen verplaatsen naar het Markermeer, deed Sportvisserij Nederland onderzoek naar het migratiegedrag van de karper.

Source: Sportvisserij Nederland

Karpermigratie Markermeer onderzocht
Getagd op:
WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: