Recent is er mede door een aantal uitzendingen van Zembla veel aandacht voor projecten waarbij diepe plassen worden verondiept met grond en slib. De verondiepingen worden uitgevoerd in de naam van natuurherstel, maar regelmatig blijkt dat door stortingen van (plastic) afval en vervuilde grond juist natuurschade ontstaat.

Source: Sportvisserij Nederland

Verontrusting over verondiepingen
Getagd op:
WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: