In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijhorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. In een serie van drie artikelen geeft Sportvisserij Nederland haar visie op de komende planperiode. In dit laatste artikel staat visvriendelijk beheer en onderhoud centraal.

Source: Sportvisserij Nederland

Visvriendelijk beheer en onderhoud
Getagd op:
WhatsApp chat
%d bloggers liken dit: