Zeventien organisaties – waaronder Sportvisserij Nederland – roepen het nieuwe kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken voor recreanten. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten.

Source: Sportvisserij Nederland

‘Maak landelijk gebied beter toegankelijk voor recreant’
Getagd op:
%d bloggers liken dit: