In 2020 zijn door 96 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de hengelsportfederaties in totaal 40.522 controles uitgevoerd, waarvan het overgrote gedeelte sportvisserij gerelateerde controles betrof. Dit is een forse toename ten opzichte van 2019. Het percentage waarschuwingen en processen-verbaal steeg daarentegen slechts licht.

Source: Sportvisserij Nederland

Fors meer controle
Getagd op:
%d bloggers liken dit: