Sinds 27 september 2020 is iedere vereniging met volledige rechtsbevoegdheid verplicht om de personen die zeggenschap hebben over de vereniging in te schrijven in het zogenoemde UBO-register. Hieronder vallen ook alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven hengelsportverenigingen. Verenigingen die dit nog niet hebben gedaan, ontvangen hierover bericht van de Kamer van Koophandel.

Source: Sportvisserij Nederland

Is jouw bestuur al ingeschreven bij het UBO Register?
Getagd op:
%d bloggers liken dit: