In 2021 werden door Sportvisserij Nederland 658.431 VISpassen uitgeleverd. Dat is een stijging van 2,1% ten opzichte van 2020, wat vanwege de uitbraak van de coronapandemie een uitzonderlijk jaar was. De toenmalige groei van bijna 18 procent vlakt zoals verwacht iets af, maar de nog immer stijgende lijn van het aantal sportvissers zet zich voort.

Source: Sportvisserij Nederland

Groei sportvisserij zet door in 2021
Getagd op: