Op zaterdag 19 maart 2022 wordt een extra ledenvergadering gehouden van Sportvisserij Nederland. Aan de orde zijn aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement om te komen tot een onafhankelijk bestuur en een zogenaamd dubbel lidmaatschap van sportvissers. Dit alles in het kader van de organisatie ontwikkeling, een proces dat al enkele jaren loopt.

Source: Sportvisserij Nederland

Extra ledenvergadering Sportvisserij Nederland
Getagd op: