Op onze website en op Facebook hebben wij u op 12 februari j.l. geïnformeerd over een mogelijke oorzaak van de jaarlijks brasemsterfte bij het gemaal De Blocq van Kuffeler. Naar aanleiding hiervan hebben wij gisteren in het gemaal overleg gehad met medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, Sportvisserij Nederland en de beheerder van het gemaal zelf.

Na een korte uitleg door de beheerder over de werking van het gemaal kregen we gezamenlijk een rondleiding. Daarna werden gedachtes uitgewisseld om te onderzoeken of het inderdaad mogelijk is dat brasem in de perskoker van het gemaal opgesloten komt te zitten waarna ze doodgaan om vervolgens het Markermeer in te worden gespuwd zodra het gemaal weer in werking was en de terugslagkleppen van de perskoker geopend werden.

Onze verklaring van de sterfte is uitgebreid besproken en heeft na een korte verkenning en discussie geleid tot een aantal concrete afspraken:

  • Het Waterschap gaat een meetplan maken waarbij camera observaties plaatsvinden. Hierdoor kan worden onderzocht wanneer de brasem de trekbuis intrekt en wat er dan vervolgens gebeurt;
  • Er wordt een meetplan voor zuurstofmeting in de perskoker gemaakt zodat een terugval in het zuurstofgehalte kan worden waargenomen en het gemaal indien nodig kortstondig kan worden aangezet om het water te verversen en het zuurstofpeil te verhogen;
  • Rijkswaterstaat en Sportvisserij Nederland buigen zich over de vraag hoe het komt dat de brasem in het voorjaar zich zo massaal voor het gemaal ophoudt en de perskoker inzwemt. Daarnaast wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de vis hiervan te weerhouden. Ook wordt bekeken wat er gedaan kan worden wanneer de brasem zich weer massaal voor de Blocq verzamelt. Kan de vis bijvoorbeeld worden weggevangen en verplaatst? Dit lijkt gezien het jaargetijde echter geen oplossing …….
  • De kom afsluiten met een net of rooster is geen optie gezien het drijfvuil wat met de stroom meekomt (zichtbaar via de roosters);
  • Rijkswaterstaat laat onderzoek uitvoeren door een student van de Universiteit van Amsterdam om meer zicht te krijgen op het probleem van vissterfte bij diverse andere gemalen waar dit probleem zich ook afspeelt;
  • Onze HSV benadert de leden om ‘de ogen en oren’ van de kom voor het gemaal te zijn om te observeren of zich hier brasem ophoudt en wat de conditie van de aanwezige vis is. Hierover volgt nog informatie.

Het was een lange overlegmiddag maar wij hebben als HSV de indruk dat de deelnemende partijen de urgentie van de vissterfte zien en dat wordt gezocht naar een korte- en lange termijnoplossing (inclusief een vispassage) waarbij er uiteraard niet zomaar miljoenen voorhanden zijn voor grootscheepse verbouwingen. We gaan dus in eerste instantie op zoek naar simpele maar functionele oplossingen.

Eind maart is een nieuw overleg, we houden u op de hoogte.

The post Update ‘De Blocq van Kuffeler appeared first on HSV Almere.Source: HSVOG

Update ‘De Blocq van Kuffeler
Getagd op: