De afgelopen maanden hebben de Almeerse politieke partijen een coalitie gevormd waarmee ze uiteindelijk een meerderheid in de raad hebben. Coalitiepartijen zoeken naar gezamenlijke standpunten en een iedere partij eist natuurlijk ook een stukje uit het eigen partijprogramma op.

Zodra de PvdD in de coalitie een plekje krijgt dan weet je als hengelsportvereniging wat er gaat gebeuren: De stokpaardjes ‘pijn bij vissen’ en saneren van de hengelsport worden standaard als troefkaart in de onderhandelingen ingezet. Met gevolg dat in het Almeerse coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente de hengelsport niet gaat faciliteren en dat de hengelsport zo ongeveer gelijkgesteld wordt met dierenleed.

Omdat de lokale politiek onvoldoende kennis heeft over de maatschappelijk waarde van de hengelsport, het bestaan van de HSV Almere als de grootste vereniging uit de regio en dus ook consequenties voor met name ouderen en minder valide hengelsporters niet kan inschatten, zijn wij direct in actie gekomen. De afgelopen week hebben wij alle raadsleden dagelijks geïnformeerd over de hengelsport en de pijnlijke consequenties van het coalitieakkoord voor de lokale hengelsport. Ook heeft bestuurslid Paul donderdagavond ingesproken tijdens de raadsvergadering waarbij hij in recordvaart een PowerPointpresentatie van 26 sheets voor had gemaakt. Let vooral op het enorme applaus na afloop: het mag niet, maar ze deden het toch.

.
Naast de positieve reacties en steunbetuigingen uit de lokale politiek hebben wij ook uitnodigingen ontvangen om met raadsleden in gesprek te gaan om de knelpunten te bespreken en onze plannen voor te leggen over hoe wij aankijken tegen samenwerking met de gemeente ten behoeve van de hengelsport. En zoals u ziet in de reactie van coalitiepartner VVD ( filmfragmentje hieronder) zijn er mogelijkheden om bij de uitvoering van het beleid rekening te houden met de hengelsport. Dat is goed nieuws, want wij weten ook dat de passage over de hengelsport echt niet uit het akkoord zal verdwijnen.

.
Kortom het was een roerig weekje voor ons als bestuur! En het wordt steeds duidelijker dat het binnen een hengelsportvereniging al lang niet meer gaat over klaverjassen, een bingo of een tombola. Anno 2022 is een heldere visie, verstandig en maatschappelijk verantwoord beleid voeren voorwaardelijk om als belangenbehartiger geoord en gezien te worden bij waterschap en gemeenten. En als dat nog niet genoeg is komt daar ook de politieke lobby bij om ook bij gemeentelijke beleid als serieuze gesprekspartner voor de hengelsport te kunnen optreden.

Wij doen dit graag, al was de tijdsinvestering deze week naast een reguliere baan best wel extreem.

Wilt u de gehele vergadering online terugkijken? Klik dan even op deze link.

The post Het coalitie akkoord: waar staan we nu? appeared first on HSV Almere.Source: HSVOG

Het coalitie akkoord: waar staan we nu?
Getagd op: