Het vergroten van het areaal geschikt paai- en opgroeigebied kan in kunstmatige wateren een geschikte beheermaatregel zijn om de visstand te verbeteren. Zo worden in verschillende wateren in de VS al langere tijd coniferen/kerstbomen afgezonken om bijv. het paaihabitat voor baars te vergroten.

Source: Sportvisserij Nederland

Mag ’t een takje meer zijn? Vissenbossen voor baars
Getagd op: