Waterschap Zuiderzeeland gaat onderzoek te doen naar het gehalte aan kwik en PFAS in blankvoorn in zes KRW waterlichamen in Flevoland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kooistra Visserij en het gaat in Almere om de volgende KRW waterlichamen:
– De Noorderplassen
– Het Weerwater

Kwik en PFOS (één van de PFAS) zijn prioritaire stoffen waarvoor de waterbeheerder moet rapporteren of we wel of niet aan de Europese normen voldoen. Kwik kent een hele strenge norm, die in water niet goed meetbaar is. Meten in –>> lees verder