Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van de Vismigratierivier door De Afsluitdijk. Deze bijzondere vispassage maakt het mogelijk dat allerlei soorten trekvissen weer vrij van de Waddenzee naar IJsselmeer én in de omgekeerde richting kunnen zwemmen. Zo kunnen ze weer hun paai- en leefgebieden bereiken – tot in Zwitserland aan toe!

Source: Sportvisserij Nederland

Bouw vismigratierivier in volle gang (video)
Getagd op:
%d bloggers liken dit: