Dat belangenbehartiging tegenwoordig ook tot de bezigheden van de HSV Almere behoort is u niet ontgaan. In de lokale media en op onze website bent u geïnformeerd over de inspanningen van de HSV Almere om de lokale politiek te laten zien dat de ideeën van de Partij voor de Dieren om de hengelsport te saneren haaks staan op het realiseren van een inclusieve samenleving. Ook dat vissen pijn lijden, dat de hengelsport gelijk staat aan bloeddorstige jachtpartijen en dat hengelsport puur gericht is op het beleven van plezier aan dieren is op social media al meerdere keren ontkracht.

Gelukkig hebben de Almeerse partijen VVD en CDA ingezien dat de hengelsport in een grote behoefte voorziet en dat onze HSV een grote lokale maatschappelijke bijdrage levert. Afgelopen weken hebben wij zeer prettige gesprekken gevoerd met Mark de Kuster (vicefractievoorzitter VVD) en Mark Koelman (raadslid VVD) en met Nienke Nieuwenhuizen (fractievoorzitter CDA) en Lisette de Block-Klein (fractie assistent CDA).
In beide gesprekken hebben wij als bestuur kunnen toelichten waar wij ons als HSV mee bezig houden en wat het belang van de hengelsport voor de lokale gemeenschap is.

Als HSV krijgen wij steeds beter in beeld hoe het werkt in de politiek en op welke manier wij de verbinding kunnen leggen met de politiek om onze belangen ook op politiek niveau te (kunnen laten) behartigen. Daarnaast zien wij dat beide partijen de hengelsport een warm hart toedragen. De VVD meer vanuit het principe dat Almeerders zelf moeten kunnen bepalen wat hun hobby is, dus als ze willen vissen, dan moet dat kunnen. Het CDA ziet in sportverenigingen als het cement in de samenleving om de broodnodige verbinding en betrokkenheid op en met elkaar te realiseren. Iets wat de HSV Almere ook hoog in het vaandel heeft staan.

Misschien ook voor de Almeerse hengelsporters zelf goed om zich te realiseren dat belangenbehartiging nog veel meer effect heeft als zij zich zelf ook laten horen in politieke debatten. Dat kan bijvoorbeeld door lid te worden van een politieke partij waarvan je zeker weet dat deze zich inzet voor de sportvissers. Als bestuur van de HSV Almere hebben

The post Gesprekken nav coalitieakkoord appeared first on HSV Almere.Source: HSVOG

Gesprekken nav coalitieakkoord
Getagd op: