De larven van de Europese aal/paling (Anguilla anguilla) die in de Sargassozee ter wereld komen transformeren op de helling van het continentaal plat tot glasaal. Daarna begint de lange tocht richting Europa om in brak en zoet water verder op te groeien. Deze reis richting estuaria en riviermondingen stelt hoge eisen aan het oriëntatievermogen van de glasaal.

Source: Sportvisserij Nederland

Wist je dat? – De glasaal (baby paling)
Getagd op: