Sportvisserij Nederland is partner in het Interreg-project De Rijn Verbindt. Doel van het project ‘De Rijn Verbindt’ is het opzetten van een nieuwe maatschappij-brede Duits-Nederlandse samenwerking voor een betere balans tussen mens en natuur in het leefgebied van de Rijn. Sportvisserij Nederland zet zich met name in voor één van de drie subdoelen binnen dit project: Een Gezonde Rijn die niet schadelijk is voor mens en dier, door het verminderen van problemen als plasticvervuiling en visschade door scheepvaart en het werken aan herstel van trekvissen.

Source: Sportvisserij Nederland

Aanbesteding visonderzoek
Getagd op: