Ook in 2024 gaat HSV Almere conform gemaakte afspraken in de GreenDeal tussen Sportvisserij Nederland en betrokken partijen, en naar verwachting wederom met financiële ondersteuning van Waterschap Zuiderzeeland en Raven Fishing, het ‘loodvrij vissen’ weer breeduit in de picture zetten. Voor de witvis komt een geheel andere opzet dan vorig jaar omdat het niet zinvol was om op ‘aantal korfjes’ in te zetten.

Van het verspelen van de korfjes bleek, in tegensteling tot wat een enkeling de buitenwereld graag wil laten geloven (in zijn algemeenheid ligt de huidige schatting aan loodverlies op zoetwater in de GreenDeal overeenkomst inmiddels 85% lager) nauwelijks tot geen sprake. Deze keer hebben we daarom voor iedere deelnemer (voor zowel witvis als roofvis) eenmalig een kennismakingspakketje met diverse soorten loodvervangers beschikbaar zodat je af en toe eens wat anders kan proberen. Gewoon omdat het kan!!

Zie ook: https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/sportvisserij-loodvrij/

The post Stimuleren loodvrij vissen: óók in 2024 appeared first on HSV Almere.Source: HSVOG

Stimuleren loodvrij vissen: óók in 2024
Getagd op: