Veel wedstrijdvissers zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het komende wedstrijdjaar. Naast het in orde brengen van het materiaal is het essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende regels. Elke deelnemer wordt geacht de reglementen te kennen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor 2024.

Source: Sportvisserij Nederland

Wedstrijdvissen 2024: belangrijkste reglementswijzigingen
Getagd op: