In 2023 gaf Sportvisserij Nederland bijna 690.000 VISpassen uit. Dit betekent dat het aantal sportvissers dat lid is van een hengelsportvereniging die bij de landelijke koepel is aangesloten met bijna 18.000 steeg ten opzichte van 2022. De trend dat veel bij NOC*NSF aangesloten sportbonden hun ledenaantal jaarlijks zien afnemen, is dus niet van toepassing op Sportvisserij Nederland.

Source: Sportvisserij Nederland

VISpas 2023: 2,5% groei
Getagd op: