Door heel het land zijn hengelsportverenigingen en -federaties bezig met het verbeteren van viswateren, zowel in de bebouwde kom als daarbuiten. Denk aan de inrichting van het water, het op peil houden van de visstand en een goede bereik- en bevisbaarheid. Voor dit soort projecten stelt Sportvisserij Nederland subsidies beschikbaar uit het Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden.

Source: Sportvisserij Nederland

Fonds verbetering sportvisserijmogelijkheden
Getagd op: