Ian Russell

Ian Russell

Name: Ian Russell   Also known as: Chemo   Age: 58   Hometown & Country: Middlesex , England   Occupation: Angling consultant and Tutor   Mirror PB: 61.8   Common PB: 57   Other PB’s: pike 27   Favourite boilie:

Perfect Propulsion

Perfect Propulsion

There are several things I look for in carp rods; performance, (including playability and casting), weight, build quality, looks and value for money.  When Gaz contacted me and asked if I’d like to try a set of the Propels it

Vis door de Afsluitdijk

Voor de ecologie was de Afsluitdijk een harde klap, maar sinds tien jaar komen er tal van maatregelen die vissen weer doorgang geven: visvriendelijk schut- en spuibeheer, een vispassage en straks ook een vismigratierivier. Source: Sportvisserij Nederland

WhatsApp chat