ARTIKEL 1 : REIKWIJDTE EN TOEPASSINGSBEREIK

Deze privacy policy is van toepassing op elk bezoek dat u aan deze site brengt, elke transactie die u doet en/of overeenkomst die u sluit met Xtreme Carp. Voorts is deze privacy policy eveneens van toepassing op elke vorm van correspondentie die u voert met Xtreme Carp.

ARTIKEL 2: DOELEINDEN VAN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Xtreme Carp verwerkt uw NAW gegevens inclusief e-mail adres voor:

  • communicatie
  • NAW gegevens worden NIET aan derden verstrekt

ARTIKEL 3: HET GEBRUIK VAN COOKIES

www.xtremecarp.nl is de domeinnaam die de cookies doorgeeft. Heden ten dage kunnen de meeste browsers dusdanig worden ingesteld dat u op de hoogte wordt gesteld indien er een cookie naar u wordt verstuurd. U heeft dan ook de optie deze cookies te weigeren. Onder de rubriek `Help` in de toolbar van uw browser vindt u instructies omtrent het gebruik en eventuele weigering van cookies. Indien u de ontvangst van cookies blokkeert kunt u de site nog bezoeken, het kan
echter voorkomen dat bepaalde elementen/diensten van de site niet optimaal functioneren. Het uitschakelen/blokkeren van cookies beperkt uw gebruiksgemak bij het bezoeken van onze site. Xtreme Carp neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

ARTIKEL 4: VRAGEN OVER DE PRIVACY POLICY

  • Als u wenst te reageren op dit privacy beleid, de uitvoering van deze policy, de inhoud van deze policy of als u vindt dat deze site of het handelen van Xtreme Carp niet in overeenstemming is met deze policy kunt u via mail contact opnemen door het contactformulier op de website te gebruiken.
  • Xtreme Carp kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen of aanvullen naar eigen inzicht. Het is daarom raadzaam dat u periodiek deze privacy policy raadpleegt.